En port kan give erstatningsluft i bygningen, hvis der opstår brand. Men fordi porte og automatiske brandventilations-anlæg kører med forskellige spændinger, har det hidtil været svært for ABV-anlægget at opdage, hvorvidt strømmen er gået til porten. Men det laver ny smart portovervågningsenhed om på – hvilket også er praktisk i hverdagen. 

Automatiske brandventilationsanlæg (ABV-anlæg) har i årevis reddet både menneskeliv og bygninger ved at åbne eller lukke bygningens vinduer, døre og porte, så lufttilførslen til branden kan kontrolleres.  

Her kan en stor port spille en vigtig rolle, fordi den kan give erstatningsluft i bygningen, så eventuel røg kan drive opad. Derved kommer røgen væk fra de mennesker, som opholder sig i bygningen. Så kan de nemmere se at komme ud, og bliver ikke kvalt af røgen. 

Udfordringen ved porte og ABV-anlæg 

Udfordringen ved at bruge porte i ABV-anlæg er, at portene kører på 230 eller 3 x 400 volts vekselstrøm, mens brandventilationsanlæggene kører på enten 24 eller 48 volts jævnstrøm.  

Derfor kan portene ikke bare kobles sammen med og styres direkte fra ABV-anlægget. Det betyder samtidig, at ABV-anlægget rent faktisk ikke kan detektere, om porten åbner i en brandsituation, fordi der ikke er strøm til den. 

Ny smart overvågningsenhed fra Eegholm

Men nu har Eegholm fundet en løsning på det problem med en ny, smart portovervågnings-enhed.

Den holder øje med, hvorvidt der strøm til porten, og kan også detektere, hvis en af faserne i en 230/400 volts strømforsyning er faldet ud. Samt om kablet til ABV-anlægget er blevet afbrudt. 

Derved kan ABV-anlægget advare bygningens ejere om, at der er noget galt med porten, så de kan få repareret porten i en fart.  

Det betyder, at du altid er sikker på, at porten vil åbne i brandsituation. 

Også en sikkerhed i hverdagen

Samtidig er det også en ekstra sikkerhed i hverdagen at kunne få hurtigt besked om, at der er noget galt med el-portene i bygningen.   

Det gør det muligt at få tilkaldt assistance hurtigere, så porten kan blive repareret. 

Vil du vide mere om den nye ABV-portovervågning?

Har du også en eller flere porte, som du gerne vil sikre, altid kan åbne ved en brand?

Så kontakt os i dag ved at sende en mail direkte til Product Manager Thomas Behrmann på thb@eegholm.dk. Så kontakter han dig med mere information om den nye portovervågningsenhed til ABV-anlæg fra Eegholm.