Hidtil har anlæg til naturlig ventilation brugt separate sensorer til at måle temperatur, CO2-niveau og luftfugtighed. Nu samler en ny multisensor målingen af disse tre vigtige værdier. Det forenkler dit komfortanlægs kompleksitet, og giver også en stor gevinst for produktiviteten i hverdagen. 

Et anlæg til naturlig ventilation kræver en masse ledningstrækning. Både til de enheder, som skal kunne åbne eller lukke døre og vinduer til komfortventilation (udluftning).

Temperatur, CO2 og luftfugtighed

For at opnå bedst muligt indeklima spiller temperatur, CO2-niveau og luftfugtighed en vigtig rolle.

Det har hidtil betydet, at der skulle opsættes tre forskellige sensorer til at måle disse kritiske værdier i alle de rum, som anlægget skal fungere i. 

Samtidig stilles der særlige krav til placeringen nogle af sensorerne.

F.eks. skal temperatursensoren helst sidde i skygge, så direkte sollys ikke får den til at måle en for høj temperatur. Samtidig skal CO2-sensoren gerne sidde højt i lokalet.

Det har lagt ekstra meter til ledningstrækket, og været med til at besværliggøre opsætningen af enhederne.

Ny multisensor samler målingerne i en enhed 

Men nu er det muligt at samle målingen af alle disse kritiske enheder i en og samme enhed med en ny, såkaldt multisensor, som du kan købe hos EEGHOLM. 

Sensoren skal placeres i normal højde (ca. 170 cm) og i skygge for solens stråler. Men nu skal der kun trækkes én ledning, som blot skal tilsluttes komfort-indgangen på anlægget. For multisensoren overtager samtidig ”intelligensen” i anlægget, så den kan styre, hvad anlægget skal gøre ved forskellige kritiske værdier af de tre parametre, som sensoren overvåger. 

Det gør det nemt at tilslutte enheden – også på eksisterende anlæg. For multisensoren passer til alle anlæg med komfort-indgang. Så uanset hvilket anlæg du har installeret, kan du bruge den nye, smarte multisensor.

Giver også bedre komfort i hverdagen 

Enheden gør det samtidig muligt at øge komforten for medarbejderne i hverdagen. Særligt hvis de arbejder i en kontorbygning med store glaspartier. Her kan temperaturen tit blive meget høj, lige som CO2-niveauet kan blive kritisk højt, hvis der opholder sig mange mennesker i lokalet.  

Det kan gøre det endog meget ubehageligt at arbejde i lokalerne, ligesom medarbejdernes produktivitet kan blive reduceret.   

I disse situationer kan du programmere anlægget til at åbne for vinduerne. Så kan temperaturen hurtigt normaliseres, og der kommer ren, frisk luft ind til medarbejderne i lokalet. 

Få mere at vide om den nye multisensor 

Kunne du tænke dig at høre mere om mulighederne med den nye multisensor, så giv Thomas Behrmann et kald på mobil 6120 5321 eller send en mail til thb@eegholm.dk. Han kan fortælle meget mere om den nye multisensor-enhed.