Mekaniske centraler | Termiske centraler

Vi hjælper dig gerne med at specificere og projektere dit ABV anlæg. Tag fat i os hvad enten det drejer sig om et nyt ABV anlæg, du skal have dimensioneret eller om dit eksisterende anlæg skal fornys.

Undgå at fejl ved valg af ABV anlæg

Benyt os som din samarbejdspartner når det gælder ABV anlæg eller andre produkter til brand- og komfortanlæg.

Når vi skal i gang med et projekt, tager vi et indledende møde, hvor du specificerer dine krav til ABV anlægget; antal motorer, strømforbruget, skal det deles op i zoner, er der krav til komfort, etc. Vi guider dig igennem alle processer.

Ud fra dine specifikationer udarbejder vi et principdiagram og projekterer centralen. Vi gennemgår materialet sammen inden du får det til godkendelse.

Når du har godkendt principdiagrammet, modtager du et tilbud på ABV anlægget.

Hvis du helst vil undgå idriftsættelsen af anlægger, kan du tilkøbe det som en service. Det samme gælder for en systemintegrationstest.

Overblik over vores centraler til brand- og komfortventilation

EasyConnect

Easy|Connect | 24V DC | ABV brandtryk | Automatiske meldere

MZ3 central

MZ3 central | 27V DC | fra 16A til 192A

MZ2 central

MZ2 central | processorstyrede modulcentraler

Termiske centraler til naturlig brandventilation

Centraler til termisk brandventilation vil sørge for automatisk at åbne ovenlys eller vinduer, der er placeret i taget i tilfælde af brand. Vinduer, døre eller porte der er placeret lavt i bygningen vil også åbne og sørge for at der tilføjes frisk erstatningsluft, så røg og varme ledes ud af den brændende bygning, og holder flugt- og adgangsveje røgfrie.

Fordele ved at benytte termisk centraler til naturlig brandventilation

  • Reducerer antallet af folk der kvæles i røggasser
  • Sørger for at holde flugtveje røgfrie
  • Undgår at bygningen overophedes
  • Slipper for farlige røgeksplosioner

Mekaniske centraler til det mekanisk ABV-anlæg

Ved tilbygninger eller komplekse bygninger er det ikke altid muligt at få erstatningsluft fra to modsatstående sider af bygningen udelukkende fra termisk ventilation, derfor er der behov for et ABV anlæg (automatisk brandventilationsanlæg) til ventilation eller som supplement til den termiske ventilation.

Mekanisk brandventilation fungerer med mekanisk drevne ventilatorer, der tvinger røg ud af bygningen og via et rør blæser erstatningsluft ind i rummet for at fremme en hurtig termisk opdrift.

Vi står klar til at hjælpe dig...

Thomas Behrmann

Thomas Behrmann

Salg & projektering

Mobil +45 6120 5321
thb@eegholm.dk

Dorte S. Sørensen

Dorte S. Sørensen

Logistik

Mobil +45 2710 3757
dss@eegholm.dk