Brandventilation, røgventilation eller ABV

At sikre effektiv bortledning af varme røggasser indgår som en af de vigtigste former for brandsikring af bygningers flugt- og redningsveje.

Brandventilation, røgventilation eller ABV. Betegnelsen for det aktive element i brandsikring af mennekeliv og værdier. Lovgrundlaget i Byggereglementet og retningslinier fra det Dansk Brandtekniske Institut er vores arbejdsgrundlag i vores rådgivning og dimensionering af korrekt brandventilation.

Vi bygger vores ABV-anlæg på up-to-date teknologi af driftsikre kvalitetskomponenter.

Løsninger til dit brandventilationsanlæg (ABV anlæg)

Eegholm tilbyder et bredt program af motorer, centraler og tilbehør til ABV-anlæg. Den endelige løsning af dit ABV-anlæg afhænger af bygningens størrelse, røgzoner, motorgrupper, m.m.

Brandventilation – produktoversigt

Hvad er formålet med brandventilation?

Når vi dimensionere dit ABV anlæg, gør vi det ud fra hvilken anvendelse brandventilationen er beregnet til.

Der er tre forskellige typer brandventilation (ABV)

1. Brandventilation, der installeres for at øge personsikkerheden, hvor hovedformålet med denne type brandventilation er at udlufte røg og varme, så personer kan benytte flugtvejene uden at blive påvirket i kritisk grad af røgen og varmen.

2. Brandventilation, der installeres for at sikre, at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand. Hovedformålet med denne type brandventilation er at udlufte røg og varme, så bygningsdelene bevarer deres bæreevne i størst muligt omfang og derved minimere skader på bygning samt interiør.

3. Brandventilation, der installeres for at hindre brandudbredelse fra et røglag. Hovedformålet med denne type ABV er, at begrænse brandens omfang i store rum.

Få professionel rådgivning

Har du spørgsmål til nogle af vores produkter, som du ikke kan finde svar på her på siden?

Udfyld kontaktformularen
...så kontakter vi dig og hjælper dig med at finde den rigtige løsning.

Hvilke krav er der til dit brandventilationsanlæg (ABV anlæg)?

Der bliver stillet store krav til virksomheders sikkerhed, hvad enten det gælder personsikkerhed, materiel eller bygninger. Det gælder også brand- og ventilationsanlæg.

Lovgrundlaget i Byggereglementet og retningslinier fra det Dansk Brandtekniske Institut er vores arbejdsgrundlag i vores rådgivning og dimensionering af korrekt brandventilation.

Vi hjælper dig med at overholde gældende brandmyndighedsregler med hensyn til overholdelse af regler for dit ABV anlæg og for det årlige, lovpligtige eftersyn.

Myndighederne stiller en lang række krav til brandsikring som er beskrevet i standard for brandventilation DS/EN 12101-2. Brandventilationsanlægger er baseret på up-to-date teknologi af driftsikre kvalitetskomponenter der er tested og CE-mærkede.

Hvad er forskellen mellem røgudluftning og brandventilation?

Det korrekte udtryk er røgudluftning og ikke røgventilation.

Forskellen på røgudluftning og ABV / automatisk brandventilation ligger lidt i ordene.

Røgudluftning
Ifølge BR18 og DBI retningslinje 027 skal der monteres godkendte vinduer samt motorer, og de skal have en godkendelse, der hedder EN12101-2

Styringen til røgudluftning fungerer med et fysisk tryk som brandvæsnet aktivere ved ankomst.

Brandventilation
Ifølge BR18 og DBI retningslinje 027 skal der monteres godkendte vinduer samt motorer, de skal have en godkendelse der hedder EN12101-2

Styringen til brandventilationen er helt anderledes. Der kan være sammenspil med ABA, Røgmeldere, varmemeldere eller thermomeldere. Der forefindes også erstatningsluft, så man får den korrekte opdrift af røgen, så mennesker ikke bliver kvalt i røgen / gasser.

Der er også et fysisk tryk men brandventilationen er allerede aktiv når brandvæsenet kommer – derfor det hedder ABV anlæg (automatisk brandventilation)

Vi hjælper dig gerne med at dimensionere dit brandventilationsanlæg

Har du brug hjælp til at dimensionere dit brandventilationsanlæg, så kontakt os på telefon 6120 5321.

Vi står klar til at hjælpe dig...

Thomas Behrmann

Thomas Behrmann

Salg & projektering

Mobil +45 6120 5321
thb@eegholm.dk

Dorte S. Sørensen

Dorte S. Sørensen

Logistik

Mobil +45 2710 3757
dss@eegholm.dk