Brandtryk, røgmeldere og termomeldere til dit ABV-anlæg

Brandtryk

ABV-brandtryk med overvågning for styresystemerne: TRZ.. og MZ.

Alle ABV-brandtryk skal placeres ved flugt/adgangsveje. Brandtrykket skal placeres ca. 1,4 m over gulvet og ved naturlige hovedind- og udgangsveje. (Fx. ved hovedindgang eller flugtveje). Placeringen skal være i overensstemmelse med de lokale brandmyndigheders anvisninger

Røgmeldere

Røgmelder til dit ABV anlæg

Den optiske røgmelder MSD 523, med digital signal bearbejdning og intelligent analyselogik, udviser en meget høj følsomhed samtidig med en minimal fejlalarmrate. MSD 523 kan tilsluttes centraler der benytter strømniveau som alarm parameter. 

Egenskaber

  • Digital signal behandling
  • Alarmgrænseværdi sporing
  • Temperatur understøttet røganalyse
  • Optisk signal for udløst alarm
  • Alarmfilter til minimering af fejlalarmer
  • Bagud kompatibel med SSD-521 røgmelder serien
  • Røgmelderen har en automatisk kompensation imod snavs med LED indikator

Den optiske røgmelder MSD 523 opfanger tidlige røgudviklinger såvel ulmebrande som åbne brande med stor røgudvikling. Røgmelderen fungere efter lysspresningsprincippet.

Den optiske røgmelder MSD 523 benyttes som almindelig brandmelder for centraler med strømforbrug som alarmparameter. Røgmelderen serieforbindes med centralen via et 2 ledet kabel. 

Termo-differensmelder AM/D-215A/R

Termo-differensmelderen AM/D-215A/R udmærker sig ved at kunne opfange brande med og uden røgudvikling. Termo-differensmelderen virker ved at opfange stigninger i omgivelsestemperaturen efter DIN EN 54, del 6. 

Termo-differensmelderen er udviklet og beregnet for alarmering ved stigninger i omgivelsestemperaturen og videreledning af alarmsignal, som dog kun kan ske hvis melderen er tilkoblet et ABV-anlæg. 

Termodifferensmelderen virker ikke uden forsyningsspænding. Hvis stigninger i omgivelsestemperaturen er uden for termo-differensmelderens rækkevidde, sker ingen udløsning.

Regnmelder – RM-24V

Regnmelder RM-24V lukker ved regn eller sne automatisk ovenlyskupler, tag- og / eller facadevinduer. 

Regnmelderen kan tilsluttes ABV-brand- eller komfortventilationsanlæg. Denne styring kræver en forsyningsspænding på 24V AC/DC / 100mA. Direkte tilslutning fra 24V eller 230V motorer er ikke muligt. 

Ved regn eller sne videregiver regnmelderen et lukkesignal. Dette signal bliver bearbejdet i ABVbrand- / eller komfortventilationsanlægget og de tilhørende vinduer lukkes. Åbning af vinduerne er først mulig igen, når der ikke længere falder regn eller sne og regnsensoren atter er tør. 

Regnmelderen er udformet i et vejrbestandigt kunststofmateriale, med opvarmet regnsensorflade og elektronik. Regnmelderen monteres et egnet sted på taget. Befæstigelsesvinkel er med i leverancen medens montagerør fåes som tilbehør. Tilsluttes regnmelderen til et af vore ABV-anlæg, har det ingen indflydelse på ABV-funktionerne. Ved strømafbrydning skiftes til batteri-drift og regnmelderen bliver automatisk afbrudt. 

De 72 timers nødstrømsforsyning bliver ikke belastet af regnmelderen. 

Få professionel rådgivning

Har du spørgsmål til nogle af vores produkter, som du ikke kan finde svar på her på siden?

Udfyld kontaktformularen
...så kontakter vi dig og hjælper dig med at finde den rigtige løsning.

DOWNLOAD

Vi står klar til at hjælpe dig...

Thomas Behrmann

Thomas Behrmann

Salg & projektering

Mobil +45 6120 5321
thb@eegholm.dk

Dorte S. Sørensen

Dorte S. Sørensen

Logistik

Mobil +45 2710 3757
dss@eegholm.dk